Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Elazığ'da 7 Personel Alacak

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Elazığ'da 7 personel alımı yapacak

PAYLAŞ

Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam etmek üzere 102 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün alım yapacağı 102 personelin illere göre dağılımı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Elazığ’da 1 İnşaat Mühendisi, 1 Şehir Plancısı, 5 Büro Personeli toplamda 7 sözleşmeli personel alımı yapacak.


GENEL ŞARTLAR
1. Başvuruda bulunacak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi gereği bu ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir.
2. Adayların durumunun “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Yeniden hizmete alınma” başlıklı Ek madde 1 de belirtilen (Ek:22/11/2010-2010/1169) “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne uygun olması gerekmektedir. Ancak aynı maddenin a, b ve c bentlerindeki şartları taşıyan adaylarda 1 yıl şartı aranmayacaktır. Ayrıca 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde görev yapanların/yapmış olanların ilgili yıllara ait Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararında Sınavlar başlıklı 7’nci maddesinin 4’üncü fıkrasında yer alan “…..sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmaz.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
3. Başvuruda bulunacak adayların;
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması,
• Başvuru yapacağı pozisyon için aranan nitelikleri ve özel şartları taşıyor olması,
• Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması,
• Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olması,
• Askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olması,
• Tercih edecekleri kadro veya pozisyonlar için belirtilen; sürücü belgesi, mezuniyet belgesi, sertifika, ruhsat vb. diğer belgelere başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgelere başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmayan adayların yerleştirilmiş olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.


ÖZEL ŞARTLAR
1) Mühendis, tekniker, mimar, şehir plancısı ve avukat pozisyonlarına yerleşecek adaylar için seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak.
2) Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Teknikeri pozisyonu için B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
3) Avukatlık pozisyonu için avukatlık ruhsat belgesine sahip olmak.
4) Büro personeli pozisyonu için bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya üniversitede bilgisayar dersi aldığını gösterir transkript belgesi.
5) Tüm pozisyonlar için 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN